Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.405

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.913

Hình sự

1.023

Dân sự

2.657

Hôn nhân và gia đình

62

Kinh doanh thương mại

63

Hành chính

7

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

680

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv