Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ:73 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:0235.3852.686 - 0914.135.304
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

 • Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 • 0235.6263.002
 • Số 282, đường Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 • 0964.033.719
 • Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 • 0235.3871.800
 • Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
 • 0389.643.216
 • Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
 • 0979.573.108
 • Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 • 0914.959.666
cdscv