Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019 (21/12/2018)

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Trọng Tiến – TUV, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị cán bộ, công chức diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Tin hoạt động tỉnh

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019 (21/12/2018)

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Trọng Tiến – TUV, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị cán bộ, công chức diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018.

cdscv