Loading...
Skip to main content
  • Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và đón nhận Cờ thi đua Tòa án nhân dân năm 2023 (17/01/2024)

    Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2024 và đón nhận Cờ thi đua Tòa án nhân dân năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Bảo, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức, các đồng chí lãnh đạo cơ quan tư pháp huyện và các vị Hội thẩm, Hòa giải viên Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức.


  • TAND tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ (08/01/2024)


  • Lá cờ đầu ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam (08/01/2024)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Sê Kông. (15/07/2023)


  • Hành trình về quê Bác (04/07/2022)


  • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (01/07/2021)


cdscv