Loading...
Skip to main content
  • Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Sê Kông. (15/07/2023)

    Thực hiện kế hoạch công tác hợp tác, đối ngoại năm 2023 của hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam. Được sự cho phép của Tòa án nhân dân tối cao và sự thống nhất của Tòa án nhân dân tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. Ngày 13 và 14/7/2023, Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam do đồng chí Huỳnh Văn Phú - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Sê Kông.


  • Hành trình về quê Bác (04/07/2022)


  • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (01/07/2021)


  • CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH (23/04/2021)


  • VIẾNG HƯƠNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH VÀ TƯỢNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG (19/04/2021)


  • Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kểt công tác 6 tháng đầu năm 2021 (10/04/2021)


cdscv