Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 28 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Lê Võ Minh Phước - BĐ: Phan Ngọc Châu - Tranh chấp hợp đồng đặt cọc TAND Tỉnh Quảng Nam 29/04/2021 15:30
2 NĐ: Lê Minh Trọng - BĐ: Trà Minh Xuân - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệt TAND Tỉnh Quảng Nam 29/04/2021 07:30
3 NĐ: Phan Như Tâm - BĐ: Phan Thị Phượng - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ cá biệt TAND Tỉnh Quảng Nam 28/04/2021 13:30
4 NĐ: Nguyễn Hữu Thu - BĐ: Lê Ngọc Thọ - Tranh chấp hợp đồng đặt cọc TAND Tỉnh Quảng Nam 27/04/2021 13:30
5 NĐ: Trương Thị Mai - BĐ: Trương Quang Lộc - Tranh chấp chia thừa kế tài sản TAND Tỉnh Quảng Nam 27/04/2021 07:30
6 NĐ: Trần Văn Hải - BĐ: Trần Văn Cường - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu huỷ quyết định cá biệt TAND Tỉnh Quảng Nam 26/04/2021 13:30
7 Bị cáo: Nguyễn Hữu Quý, Phan Tấn Thơ, Nguyễn Hữu Trọng, Trần Duy Dũng cùng đồng phạm - Điều 169, 321, 322 TAND Tỉnh Quảng Nam 24/04/2021 07:30
cdscv