Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 933 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Hồ Tiến Phúc - Nguyễn Quang Thương: Tranh chấp về hợp đồng đặt cọc TAND Tỉnh Quảng Nam 28/12/2023 13:30
2 Lương Đoàn Tố Trinh - Đặng Thị Kiều Oanh: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tranh chấp đòi lại tài sản TAND Tỉnh Quảng Nam 28/12/2023 07:30
3 Trần Viết Quảng - Trần Thị Thanh Vĩnh: Tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy HĐCN QSDĐ TAND Tỉnh Quảng Nam 27/12/2023 13:30
4 Võ Thị Đến - Võ Thị Thảo: Vi phạm nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán hàng hóa TAND Tỉnh Quảng Nam 26/12/2023 13:30
5 Bị cáo: Lương Văn Minh cùng các bị cáo khác - Điều 123 TAND Tỉnh Quảng Nam 25/12/2023 07:30
6 Bị cáo: Nguyễn Duy Hoàng - Điều 174 TAND Tỉnh Quảng Nam 21/12/2023 07:30
7 Bị cáo: Nguyễn Văn Hiền - Điều 175 TAND Tỉnh Quảng Nam 20/12/2023 07:30
cdscv