Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 794 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Bị cáo:Tăng Bá Dũng - Điều 188 TAND Tỉnh Quảng Nam 30/12/2022 07:30
2 Bị cáo: Hồ Văn Hải - Điều 123 TAND Tỉnh Quảng Nam 29/12/2022 07:30
3 Bị cáo: Nguyễn Viết Xuân - Điều 123 TAND Tỉnh Quảng Nam 28/12/2022 07:30
4 Trần Phượng - UBND xã Tam Dân, UBND huyện Phú Ninh: Khiếu kiện QĐHC, HVHC TAND Tỉnh Quảng Nam 27/12/2022 07:30
5 Từ Khánh Ca My - Nguyễn Dũng: Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Quảng Nam 26/12/2022 13:30
6 Võ Thị Hân - Huỳnh Lực: Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND Tỉnh Quảng Nam 26/12/2022 13:30
7 Bị cáo: Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đoàn Kim Tích - Điều 322 TAND Tỉnh Quảng Nam 26/12/2022 07:30
cdscv