Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 729 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Xuân Hải - Lê Cao Lưỡng "Tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 31/08/2020 14:00
2 Ngân hàng Vp bank- Công ty Nhiệt Đới "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" TAND Tỉnh Quảng Bình 31/08/2020 08:00
3 Đinh Thanh Điềm - Đinh Thị Thích "Tranh chấp QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 28/08/2020 08:00
4 Cao Thị Đồn - Đinh Duy Qúy Trọng "Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 27/08/2020 14:00
5 Cao Văn Thanh - Trần Trung Tín "Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 27/08/2020 08:00
6 Đàm Thị Dung - Đàm Vệ "Tranh chấp di sản thừa kế, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 26/08/2020 14:00
7 Võ Văn Chanh - Công ty CP Lệ Ninh "Kiện quyết định xử lý kỷ luật LĐ, Yêu cầu bồi thường" TAND Tỉnh Quảng Bình 26/08/2020 08:00
cdscv