Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 556 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Huỳnh Thế cường "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/02/2020 07:30
2 Lê Thanh Hóa "Trộm cắp tài sản" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/02/2020 07:30
3 Hồ Đức Tùng "Đánh bạc" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/02/2020 07:30
4 Lê Văn Quyết "Hủy hoại tài sản" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/02/2020 07:30
5 Dương Viết Linh Tú "Gây rối trật tự công cộng" TAND Tỉnh Quảng Bình 24/02/2020 07:30
6 Nguyễn Quốc Tuấn"Gây rối trật tự công cộng" TAND Tỉnh Quảng Bình 24/02/2020 07:30
7 Đinh Văn Lê "Trộm cắp tài sản" TAND Tỉnh Quảng Bình 24/02/2020 07:30
cdscv