Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 504 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Ngọc Tưởng - Nguyễn Hữu Cần "Tranh chấp QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 29/11/2019 08:00
2 Nguyễn Đình Trung "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" TAND Tỉnh Quảng Bình 29/11/2019 07:30
3 Phùng Vĩnh Bình"Trộm cắp tài sản" TAND Tỉnh Quảng Bình 28/11/2019 13:30
4 Hồ Phanh "Hủy hoạt tài sản" TAND Tỉnh Quảng Bình 28/11/2019 13:30
5 Đoàn Thị Hảo - Phan Văn Tâm "Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 28/11/2019 08:00
6 Trần Ngọc Châu, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Thế Nhân "Tổ chức cho người khác trón đi nước ngoài" TAND Tỉnh Quảng Bình 27/11/2019 07:30
7 Hoàng Thị Kim Liên "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" TAND Tỉnh Quảng Bình 26/11/2019 07:30
cdscv