Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Ban Lãnh đạo từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023

LỊCH CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 03/7/2023 ĐẾN NGÀY 09/7/2023

Thời gian

 

Đ/C ĐẶNG QUỐC LỘC
CHÁNH ÁN

Đ/C TRẦN THẾ CẨM
PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/C PHẠM QUỐC BẢO
PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/C HUỲNH VĂN PHÚ
PHÓ CHÁNH ÁN

THỨ 2
03/7/2023

Sáng

Lãnh đạo các hoạt động chung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 3
04/7/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 4
05/7/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 5
06/7/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ HCST

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 6

07/7/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ HSPT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 7
08/7/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

CHỦ NHẬT
09/7/2023

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú

Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

 


cdscv