Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Ban Lãnh đạo từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

LỊCH CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN NGÀY 05/02/2023

Thời gian

 

Đ/C ĐẶNG QUỐC LỘC
CHÁNH ÁN

Đ/C TRẦN THẾ CẨM
PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/C PHẠM QUỐC BẢO
PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/C HUỲNH VĂN PHÚ
PHÓ CHÁNH ÁN

THỨ 2
30/01/2023

Sáng

Lãnh đạo các hoạt động chung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 3
31/01/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h00’ sinh hoạt Chi bộ

14h00’ sinh hoạt Chi bộ

14h00’ sinh hoạt Chi bộ

14h00’ sinh hoạt Chi bộ

THỨ 4
01/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

08h00’ Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

THỨ 5
02/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 6

03/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 7
04/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

CHỦ NHẬT
05/02/2023

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú

Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

 


cdscv