Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Ban Lãnh đạo từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022

Thời gian

 

Đ/C ĐẶNG QUỐC LỘC
CHÁNH ÁN

Đ/C TRẦN THẾ CẨM
PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/C PHẠM QUỐC BẢO
PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/C HUỲNH VĂN PHÚ
PHÓ CHÁNH ÁN

THỨ 2
26/9/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 3
27/9/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ HCST

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 02 vụ DSPT;

Giải quyết 01 việc DSPT

Làm việc tại cơ quan

THỨ 4
28/9/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ DSST

Làm việc tại cơ quan

THỨ 5
29/9/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 06 vụ HSPT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ 6

30/9/2022

Sáng

Xét xử 07 vụ HSPT

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ DSST

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Xét xử 01 vụ HSST

Giao ban tuần

Giao ban tuần

Giao ban tuần

Giao ban tuần

THỨ 7
01/10/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

CHỦ NHẬT
02/10/2022

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú

Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

 


cdscv