Skip to main content

Lịch công tác Tuần II Tháng 4

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ III THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

(Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)

THỨ NGÀY

LÃNH ĐẠO

VĂN PHÒNG

PHÒNG

TCCB - TT - TĐKT

TÒA

HÌNH SỰ

TÒA

DÂN SỰ

TÒA GIA ĐÌNH

VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

TÒA

HÀNH CHÍNH

PHÒNG

KTNV&THA

THỨ HAI

19/4/2021

- Lãnh đạo các hoạt động chung;

- Sáng:

+ Xét xử 06 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);

+ Hòa giải 01 vụ DSST (Đ/c Bảo);

- Chiều:

+ Xét xử 06 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);

+ 14h00’ Dự phiên tòa rút kinh nghiệm tại TAND huyện Phước Sơn (Đ/c Bảo).

- Phục vụ các hoạt động chung.

- Theo dõi, ra soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp;

- Tham mưu báo cáo sơ kết Nghị quyết số 02 của Ban cán sự đảng TANDTC về công tác tổ chức, cán bộ.

- Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử;

- Sáng: Làm Thư ký phiên tòa xét xử 06 vụ HSPT;

- Chiều: Làm Thư ký phiên tòa xét xử 06 vụ HSPT.

- Sáng: + Làm Thư ký phiên hòa giải 01 vụ DSST;

+ Hòa giải 01 vụ DSST;

+ Lấy lời khai đương sự trong vụ án DSST;

+ Liên hệ làm việc 01 vụ DSST tại huyện Quế Sơn.

- Chiều: Xem xét thẩm định, định giá 01 vụ DSST; phát hành bản án; xét xử 01 vụ DSST.

- Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét xử.

- Đối thoại 02 vụ HCST.

- Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;

- Nghiên cứu án văn;

- Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.

+ 14h00’ Dự phiên tòa rút kinh nghiệm tại TAND huyện Phước Sơn.

THỨ BA

20/4/2021

- Sáng:

+ 08h00’ Dự họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Đ/c Lộc);

+ Xem xét thẩm định, định giá 01 vụ DSST tại huyện Núi Thành (Đ/c Bảo);

+ Dự diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đại Lộc (Đ/c Bảo);

- Chiều:

+ 14h00’ Dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân 2016-2021 tại TAND thị xã Điện Bàn.

- Dự thảo Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2021.

- Thẩm phán thẩm định 01 vụ án DSST tại Hội An.

- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đại Lộc (Đ/c Tân);

- Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI;

- Tham mưu Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh Quảng Nam.

- Sáng:

+ Xét xử 01 vụ HSST;

+ Chiều: Xét xử 01 vụ DSST.

- Sáng: + Xét xử 01 vụ DSPT, 01 vụ DSST;

+ Xem xét thẩm định, định giá 01 vụ DSST tại huyện Núi Thành;

+ Hoàn thiện hồ sơ chuyển kháng cáo.

- Chiều: + Công khai chứng cứ trong vụ án DSST;

+ Làm Thư ký xét xử 01 vụ DSST;

+ Hòa giải 01 vụ DSST.

Nt

- Đối thoại 02 vụ HCST.

- Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;

- Nghiên cứu án văn;

- Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện.

THỨ TƯ

21/4/2021

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

THỨ NĂM

22/4/2021

- Sáng:

+ Xét xử 01 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);

+ Thẩm định 01 vụ HCST tại thị xã Điện Bàn (Đ/c Bảo).

- Tham mưu các Báo cáo theo yêu cầu của địa phương và TANDTC.

- Học Nghị quyết Đại hội XIII tại Hội trường UBND tỉnh (Đ/c Tân);

- Tiếp tục tổng hợp kê khai tài sản lần đầu của công chức TAND hai cấp;

- Nhập dữ liệu phần mềm tổ chức cán bộ.

- Làm Thư ký phiên tòa xét xử 01 vụ HSPT.

- Sáng: Hoàn chỉnh tài liệu phục vụ Tọa đàm;

+ Chuẩn bị hồ sơ xét xử.

- Chiều: + Hoàn chỉnh tài liệu phục vụ Tọa đàm;

+ Xem xét thẩm định, định giá 01 vụ DSST tại huyện Quế Sơn;

+ Hòa giải 01 vụ DSST.

- Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét xử.

- Xét xử 01 vụ HCST;

+ Thẩm định 01 vụ HCST tại thị xã Điện Bàn.

- Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;

- Nghiên cứu án văn;

- Kiểm tra hồ sơ án đợt 2 năm 2020 của TAND cấp huyện;

THỨ SÁU

23/4/2021

- Sáng:

+ 08h00’: Chủ trì xét giảm án và tha tù trước thời hạn có điều kiện (Đ/c Lộc).

+ Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm);

+ Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo);

- Chiều: Hòa giải 01 vụ DSST (Đ/c Bảo);

- Giao ban tuần.

- Sáng: Thẩm phán xét xử 4 vụ án HSPT

- Phục vụ Giao ban tuần.

- Làm việc tại TAND huyện Quế Sơn (Đ/c Tân).

- Giao ban tuần.

- Giao ban tuần.

- Sáng: + Xem xét thẩm định, định giá 01 vụ DSST tại thị xã Điện Bàn; xét xử 01 vụ DSPT, 01 vụ DSST;

- Chiều: + Dự Hội nghị tại Viện kiểm sát tỉnh; hòa giải 01 vụ DSST; hoàn thiện hồ sơ vụ án;

- Giao ban tuần.

- Chiều: Xét xử 05 vụ HSPT;

- Giao ban tuần.

- Đối thoại 02 vụ HCST;

- Xét xử 01 vụ HCST;

- Giao ban tuần.

- 08h00’: Làm Thư ký phiên họp xét giảm án đối với phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam An Điềm đợt 30/4 và họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân tạ Trại giam An Điềm

- Giao ban tuần.

THỨ BẢY

24/4/2021

- Làm việc tại cơ quan.

- Thẩm phán tham gia xét xử 01 vụ án HSST

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

- Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT

25/4/2021

- Nghỉ.

- Nghỉ.

Nt

- Nghỉ.

- Nghỉ.

- Nghỉ.

- Nghỉ.

- Nghỉ.

  


cdscv