Loading...
Skip to main content

Các Tòa án giải quyết gần 400.000 vụ việc, chưa phát hiện án oan

(16/09/2022 08:17)

Sáng 15/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác Tòa án 2022 của Chánh án TANDTC 2022.

image

Gần 400.000 vụ án được giải quyết

Trình bày báo cáo của công tác năm 2022 của Chánh án TANDTC, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/7/2022, các Tòa án đã thụ lý 514.233 vụ việc, đã giải quyết được 365.499 vụ việc (đạt tỷ lệ 71,07%); số vụ việc đã thụ lý tăng 3.305 vụ việc, đã giải quyết tăng 1.972 vụ việc. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,88%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Về các vụ án hình sự, các Tòa án đã thụ lý 80.993 vụ với 156.106 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 69.025 vụ với 127.837 bị cáo (đạt tỷ lệ 85,2% về số vụ và 82% về số bị cáo). Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Chất lượng tranh tụng được bảo đảm; các Tòa án đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức 6.627 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Các Tòa án cũng đã xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: vụ án Nguyễn Đức Chung và đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; vụ án Nguyễn Quốc Anh và đồng phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai; vụ án Nguyễn Minh Hùng xảy ra tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế

Đặc biệt, các Tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 592 vụ, 1.390 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền trên 1.700 tỷ và các tài sản khác; có 326 vụ với 879 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt là hơn 530 tỷ đồng. Các Tòa án cũng đã đưa ra xét xử 154 vụ với 256 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Các Tòa án đã phối hợp với VKSND tổ chức 3.293 phiên tòa rút kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng tổ chức phiên tòa. Chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tương trợ tư pháp.

image

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo tại UBTVQH sáng nay 15/9

Về các vụ án hành chính, các Tòa án đã thụ lý 11.433 vụ; đã giải quyết, xét xử được 5.589 vụ (đạt tỷ lệ 49%).

TANDTC đã chỉ đạo các Tòa án chú trọng tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện; nghiên cứu, thí điểm việc tổ chức các buổi đối thoại bằng hình thức trực tuyến; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết vụ án. Trong kỳ báo cáo, không có vụ án để quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan; các Tòa án đã ban hành 138 quyết định buộc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Đáng chú ý, Chánh án TANDTC đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác hòa giải đối thoại tại Tòa án; xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; chủ động bố trí phòng làm việc cũng như trang thiết bị phục vụ công tác hòa giải phù hợp điều kiện của đơn vị.

Công tác giám đốc thẩm, tái thẩm được chú trọng. Tỷ lệ giải quyết đơn đạt tỷ lệ 41,5%. Về cơ bản, chất lượng trả lời đơn được bảo đảm, đã khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó lại kháng nghị. Việc kháng nghị, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, có căn cứ, đúng pháp luật, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho hay.

Tòa án đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Về nhiệm vụ công tác Toà án trong thời gian tới, TANDTC sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, TANDTC đã đề ra.

Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối. Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đồng thời bồi dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và Thẩm phán TAND các cấp; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực; đa dạng các hình thức tập huấn, bồi dưỡng;

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.Nghiêm túc thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và vận hành hiệu quả Tòa án điện tử; phần mềm Trợ lý ảo; hệ thống giám sát điều hành. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động của Tòa án.

image

Thẩm tra báo cáo của Chánh án TANDTC, UBTP nhận thấy, năm 2022, Tòa án đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nên chất lượng xét xử và nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao. Về cơ bản, các vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định. Mặc dù số lượng án thụ lý tăng, song số vụ án đã xét xử tăng 3,79% (đạt 85,2%). Hình phạt được áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh; việc quyết định về án treo, cải tạo không giam giữ cơ bản chặt chẽ. Tranh tụng tại phiên tòa được bảo đảm thực chất; đã tổ chức được 6.627 phiên tòa rút kinh nghiệm.

UBTP nhận thấy, năm 2022, công tác giải quyết các vụ việc dân sự đạt kết quả đáng ghi nhận. Số lượng thụ lý tăng (tăng 9.018 vụ) và kết quả giải quyết (tăng 5.312 vụ); chất lượng giải quyết án được nâng lên, nhất là án kinh doanh - thương mại. Đã hạn chế đến mức thấp việc để án quá hạn luật định. Tỷ lệ hòa giải thành đạt cao (53%); đã tổ chức được 3.293 phiên tòa rút kinh nghiệm. Tỷ lệ án bị hủy và sửa do nguyên nhân chủ quan, đáp ứng yêu cầu Quốc hội giao. Đã khắc phục cơ bản việc tuyên bản án không rõ, khó thi hành.

UBTP cũng đề nghị Chánh án TANDTC tăng cường chỉ đạo các Tòa án nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án, nhất là án hành chính, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao. Tiếp tục tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, qua đó, ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3659
cdscv